עזרים למורים - Ammyy

תוכנה המאפשרת השתלטות על מחשב מרוחק.

בעזרת תוכנה זו אפשר לסייע או לתלמיד מהבית או מהכתה ולהשתלט על המחשב לשם ביצוע פעולות או שיתוף מסך.

התוכנה חינמית.

רן רשף 

מורשת ישראל ופדגוגיה דיגיטאלית