עזרים למורים - Ammyy

תוכנה המאפשרת השתלטות על מחשב מרוחק.

בעזרת תוכנה זו אפשר לסייע או לתלמיד מהבית או מהכתה ולהשתלט על המחשב לשם ביצוע פעולות או שיתוף מסך.

התוכנה חינמית.