top of page

​חודש כסלו

חנוכה וגבורה יהודית

הרצאה מרתקת לחנוכה בליווי וידאו, צלילים ותמונות.

נלמד על חג החנוכה בשילוב משחק חוויתי.  

בהרצאה ניתן דגש מיוחד על הרקע ההיסטורי של החשמונאים, סיפורי קרבות וגבורה, מנהגי החג  וכמובן מוסר-השכל לחיינו כיום.

ארץ זית שמן
הרצאה בליווי מצגת ווידאו בנושא הזית והפקת השמן  מתקופת התנ"ך ועד ימינו, הכוללת תצלומים קטעי וידאו ותרשימים.
המשתתפים ילמדו על תהליך הפקת שמן בתקופה העתיקה מהמסיק ועד למאור. במהלך השיעור נראה את הקשר ההדוק בין תיאורי התנ"ך והתלמוד לחקלאות הקדומה. על שימושי השמן השונים ועל דרכי הפקת השמן בימינו.   בנוסף יוקדש חלק מהשיעור לחג החנוכה, סמל המדינה, סמל צה"ל ומשמעותם. 

bottom of page