top of page
פדגוגיה דיגיטאלית
​לגלוש עם הראש

כיצד גולשים נכון?

איך לאתר מידע ברשת?

האם יש דבר כזה, פרטיות ברשת?

מה הקשר בין אנגרי בירד לסוכנות הביטחון הלאומי?

כמה עמוק אפשר להסתבך על פרסום מידע לא מדוייק בפייסבוק?

חוכמת ההמון, הבטחת מידע, יתרונות וסכנות..

זאת ועוד בהרצאה מרתקת על המרשתת.

 
שימושי מולטימדיה בחינוך

למורים וצוותי הדרכה.
משתתפים מנוסים יוכלו לקבל כלים נוספים על השימוש במולטימדיה במהלך ההדרכה, משתתפים מתחילים יחושו את הפוטנציאל הרב הטמון בקידום הדרכה/הרצאה לשימושי מולטימדיה בחינוך.
המשתתפים יעברו הדרכה על שימוש בקטעי וידאו, סאונד, ותמונות להגברת העניין בחומר הלימודי, ובהחייאתו לתלמידים, עם דגש מיוחד על הוראת מקצועות היהדות.

bottom of page