top of page

​חודש ניסן

עושים סדר - מושגים ורעיונות לליל הסדר.
פעמים רבות אנו מחפשים ללמוד וללמד רעיונות חדשים בליל הסדר, בהרצאה מרתקת זו נלמד תכנים מרתקים העוסקים בלילה בו אנו יוצאים לחרות.
ההרצאה מלווה בקטעי וידאו, תמונות, צלילים וגם מס' קושיות הבנויות על החידון "אחד נגד מאה"

יוצאים ממצרים - פסח מצרים ופסח דורות

הרצאת מולטימדיה המספרת על חג הפסח הראשון שנחוג במצרים ועל חגי הפסח שנחוגו בזמן המקדש.
המצגת מספרת  את מסעו של עולה הרגל מביתו בחו"ל ועד להקרבת קורבן הפסח - נלווה את עולה הרגל בהגיעו לירושלים, בכניסתו למקדש, בהקרבת הפסח ובאכילתו בליל הסדר.
ההרצאה מלווה בקטעי וידאו, אנימציה, וקול.


bottom of page