top of page

עזרים למורים - Qr code generator

אתר היוצר תמונות qr המקשרות טלפוניים ניידים לאתרים, תמונות או טקסט.

יכול לשמש מורים ליצירת משימות הבנויות על טכנולוגיות ניידות במהלך השיעור.

bottom of page