את החידון הכינו אביטל ושרהל'ה רשף
לכבוד מבצע מושגים בשמיטה בבית ספר אהבת יצחק.
צפו בסרטון וענו על השאלות

רן רשף 

מורשת ישראל ופדגוגיה דיגיטאלית