top of page
את החידון הכינו אביטל ושרהל'ה רשף
לכבוד מבצע מושגים בשמיטה בבית ספר אהבת יצחק.
צפו בסרטון וענו על השאלות
bottom of page