top of page

עזרים למורים - Symbaloo

אתר המאפשר בניית כוורת של אפליקציות מועדפות המרוכזות ביחד.
כל ריבוע פותח אתר אחר. ניתן לרכז אתרים תחת תחומי עניין שונים (כגון מטלות לשיעור עם קישורים מתאימים וכד').

האתר ויזואלי מאד ואפשר לשים אייקון עם טקסט בכל אחת מהמשבצות המתאר את האתר אליו הקישורית מפנה, כמו כן אפשר לצבוע את הריבועים בצבעים שונים.

את הכוורת ניתן לשתף על ידי קישורית או כקוד HTML.

bottom of page