עזרים למורים - Voki

אתר המאפשר דמות וירטואלית (אווטר).
הכלי יכול לשמש למורה כהדרכה בדף עבודה מקוון או כמטלה מסכמת על נושא שהועלה בכתה ומשמש ככלי שיתופי לכל הלומדים.

רן רשף 

מורשת ישראל ופדגוגיה דיגיטאלית